Какво е EER и COP?

EER (energy efficiency rating – коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението на отдадената мощност във W спрямо консумираната електрическа мощност във W (ват) в режим на охлаждане. Например ако климатична инсталация отдава 3520 W студ, а консумира 920 W ел. енергия, има EER=3.826. Аналогичен е коефициентът СОР- коефициент на енергийна ефективност при отопление. Колкото EER и СОР е по-голям, толкова климатикът е по-икономичен.